Nawiązaliśmy współpracę z SEETRO

Nawiązaliśmy współpracę z South East Europe Technology in Radiation Oncology (SEETRO). Jest to stowarzyszenie skupiające techników radioterapii z krajów południowo-wschodniej Europy. Powstało ono jako rezultat programu ESTRO i IAEA: The Best Practice in Radiation Oncology – Train the RTT Trainers, który działa również w naszym kraju.  Wzorem konferencji  SEETRO jaka miała miejsce w 2015r. w Zagrzebiu, także w tym roku, jako Towarzystwo Naukowe,  angażujemy się w aktywność Komitetu Naukowego konferencji organizowanej tym razem w Sofii, w dniach 22-24 września 2017r. Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji. Możliwe jest także uczestnictwo aktywne, poprzez zgłoszenie prezentacji lub plakatu.

Dużo więcej informacji znajduje się na stronie www.seetro.org/2017