Odbyły się warsztaty w Gdyni

Za nami pierwsze warsztaty organizowane przez TNTMR, których tematem były Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie unieruchomień stosowanych w radioterapii onkologicznej. Odbyły się one w dniach 9-11 grudnia 2016r. w Gdyni. Poruszane zagadnienia były inspiracją do aktywnego włączenia się uczestników w realizację tego projektu. Dzięki ich kreatywności uzyskano bardzo dobry efekt edukacyjny warsztatów i jednocześnie przetarto szlak dla przyszłych działań.

Spotkanie miało trzy  zasadnicze części. Pierwsza część była dość krótka i miała charakter wykładowy, ale jednocześnie interaktywny.  Miała za zadanie zaznajomić uczestników ze współczesnym trendem w dziedzinie unieruchomień. Wygłoszona została prezentacja dotycząca nowości w zakresie stabilizacji pozycji chorych napromienianych  z powodu nowotworów w różnych lokalizacjach. Nawiązując do tematyki,  dr Piotr Lelek przedstawił najnowsze możliwości weryfikacji ułożenia pacjentów. Wyniki takich kontroli są ilościowym wyznacznikiem skuteczności  unieruchomień. Podczas tej sesji  wywiązała się ciekawa dyskusja na temat metod stosowanych w różnych ośrodkach, podczas której wypowiadali się zarówno słuchacze, jak i prelegenci.

Druga część była sesją warsztatową. W związku z dostępnością materiałów i specjalistycznego sprzętu, każdy uczestnik mógł w praktyczny sposób przekonać się o skuteczności nowoczesnych  metod stabilizacji dla rejonu głowy i szyi, klatki piersiowej i miednicy. Pod kontrolą trenerów mogli samodzielnie wykonywać  i  stosować unieruchomienia lub wcielić się w rolę pacjenta, dzięki czemu mogli poznać odczucia drugiej strony, co było niezwykle pouczające.

Trzecia część należała do uczestników prezentujących techniki stabilizacji stosowane w rodzimych szpitalach. Reprezentanci każdego z dziesięciu ośrodków aktywnie włączyli się w warsztaty i w bardzo ciekawy sposób przedstawili swoje rozwiązania. Poza standardowymi metodami unieruchomień, dało się zauważyć niezwykle cenny wkład techników radioterapii w rozwiązania wymagające ich kreatywności i pomysłowości,  a także zdolności manualnych. W miarę upływu czasu atmosfera na sali coraz bardziej sprzyjała wymianie doświadczeń i dyskusji, aż przeobraziła się w burzę mózgów, podczas której uczestnicy w sposób praktyczny, stosując dostępne akcesoria, przedstawiali plusy i minusy poszczególnych rozwiązań dotyczących pozycjonowania pacjentów.

Uważam, że warsztaty były bardzo udane. Nie tylko dlatego, że miały charakter praktyczny, ale też dlatego, że współtworzyli je sami uczestnicy. Wyczuwało się niezwykłe zaangażowanie tych osób w to przedsięwzięcie oraz w wykonywaną na co dzień pracę, co skutkuje bardzo dobrymi pomysłami chociażby w dziedzinie unieruchomień. Naszym celem jest stworzenie rekomendacji dotyczących sposobów stabilizacji napromienianych chorych, a to spotkanie, mam nadzieję, było dobrym otwarciem tego procesu.

W imieniu Zarządu TNTMR składam serdeczne podziękowania organizatorom i uczestnikom za ogromne zaangażowanie i entuzjazm. Dziękuję panom Piotrowi Wójcickiemu oraz Robertowi Żywczykowi z firmy Zarys za gorliwość i wysiłek podczas zajęć warsztatowych.

Z wyrazami szacunku

Michał Walczak