Projekt „Improving volume definition of OAR within the EORTC Lungtech trial” – wyniki badań

Podczas tegorocznego kongresu ESTRO w Wiedniu zaprezentowane zostały wyniki badań jednorodności konturowania narządów krytycznych rejonu klatki piersiowej wśród techników radioterapii w trzech grupach badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na pracę osób, które wcześniej wzięły udział w dedykowanych warsztatach z konturowania oraz tych, które korzystały z instrukcji. Efekty konturowania porównano ze złotym standardem i stwierdzono, że technicy mogą być angażowani w konturowanie narządów krytycznych tego rejonu, i w grupie, która wzięła udział w warsztatach, uwidoczniono większą zgodność, a efekty ich pracy były bardziej zbliżone do złotego standardu.

Projekt nosił nazwę Improving volume definition of OAR within the EORTC Lungtech trial. Warto nadmienić, że wzięli w nim udział członkowie Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii. Planowane jest rozszerzenie badań na inne obszary anatomiczne, w związku z czym mamy nadzieję na dalszy udział techników z TNTMR w tym projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ.