Komunikacja z pacjentem – warsztaty umiejętności psychologicznych w Kielcach

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków TNTMR do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności psychologicznych dla techników radioterapii. Tematem przewodnim spotkania będzie komunikacja z pacjentem. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w pracy z chorymi. Jednocześnie właśnie przez ten codzienny kontakt z chorymi ludźmi, technicy radioterapii są grupą zawodową, która wyjątkowo narażona jest na wypalenie zawodowe. Warsztaty te poprawią, mam nadzieję, umiejętność budowania zdrowych relacji z pacjentami, dając narzędzia do przeciwstawienia się temu zjawisku.

Komunikacja z pacjentem – warsztaty umiejętności psychologicznych dla techników radioterapii.

MIEJSCE: KIELCE, Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78

CZAS: 15 września 2017r., piątek, godz. 13.00

Ze względu na charakter warsztatowy, liczba miejsc jest ograniczona.

Brak opłaty dla członków TNTMR.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

  1. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
  2.  Słuchanie i empatia w relacjach z pacjentem.
  3.  Dostosowanie stylu komunikacji do osobowości pacjenta i etapu przeżywania choroby.
  4.  Budowanie relacji opartej na zaufaniu i wiarygodności.
  5.  Asertywność.
  6.  Komunikacja w sytuacji kryzysowej: trudny pacjent, pacjent niezadowolony, pacjent paliatywny. Odpowiadanie na trudne pytania.
  7.  Mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta.

Harmonogram:

12.30-12.50 – rejestracja uczestników

13.00-14.00 – część wykładowa (wszyscy uczestnicy)
14.15-16.15 – część warsztatowa
16.30-17.00 – część wykładowa; podsumowanie, zakończenie (wszyscy uczestnicy).

Zajęcia prowadzone będą w grupach 15-osobowych przez doświadczonych psychologów i trenerów.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres ozztmr.zk@gmail.com do dnia 31 lipca 2017 roku.