Walne Zebranie Członków TNTMR

Zarząd TNTMR ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 15 września 2017r. o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach, ul Sienkiewicza 78.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa TNTMR.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie z działalności TNTMR.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie Zebrania.