TNTMR w programie unijnym ERASMUS +

Miło jest nam poinformować, że TNTMR rozpoczyna udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską. Zadania będą realizowane w ramach programu Erasmus+ :Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz umiejętności) do 2021roku. Celem projektu jest identyfikacja luk w umiejętnościach zawodowych techników w sektorze radioterapii oraz analiza ich kompetencji pod względem zapotrzebowania rynku pracy w Unii Europejskiej w porównaniu do potrzeb rynków lokalnych. Oprócz typowych, przede wszystkim będą badane specyficzne obszary kompetencyjne, takie jak umiejętności związane z cyfryzacją, ekonomia cyrkulacyjna oraz zadania zaawansowane. Realizacja tych celów ułatwi sprawne przemieszczanie się pracowników w UE, a ich umiejętności będą bardziej odpowiadać potrzebom pracodawców w kraju i za granicą.

Zadania TNTMR będą polegały na dystrybucji i analizie ankiet, przeglądzie literatury, organizacji międzynarodowej konferencji, opublikowaniu artykułu, udziale w tworzeniu webinariów, prezentacji wyników na konferencji międzynarodowej.

W skład konsorcjum, oprócz TNTMR, wchodzą następujące organizacje: Ulster University, University of Malta, EFRS – European Federation of Radiographer Societies, Associação Portuguesa dos Radioterapeutas, Instituto Portugues de Oncologia Porto, Society of Medical Radiographers (Malta).

Osoby chętne, należące do TNTMR, zachęcamy do pomocy i udziału w pracach związanych z projektem (Michał Walczak – tel. 692781529).

 

Projekt realizowany w ramach akcji KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Sector Skills Alliances

Z poważaniem

ZARZĄD TNTMR