Konkurs

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez TNTMR konkursie. Pragnąc docenić dotychczasową działalność naukową techników oraz zachęcić do angażowania się w przyszłe badania, zachęcamy do przysłania streszczenia własnej pracy naukowej. W związku z ograniczonym czasem, konkurs dotyczy badań już przeprowadzonych, niemniej jednak wskazane jest, aby były to prace aktualne. Nagrodą dla najlepszego dzieła jest pokrycie kosztów wyjazdu na kongres SEETRO w Ljublianie w dniach 4-6 października 2019r. Proszę zapoznać się z dołączonym regulaminem konkursu.

Zarząd TN

Regulamin konkursu