Walne Zebranie Członków TNTMR

Zarząd stowarzyszenia uprzejmie informuje, że w sobotę 8 czerwca 2019r., w Warszawie,  odbędzie się Walne Zebranie Członków TNTMR. Miejsce obrad i godzina rozpoczęcia obrad zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybranie przewodniczącego i sekretarza
  3. Ustalenie porządku walnego zebrania
  4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018r.
  5. Wolne wnioski
  6. Podjęcie uchwał
  7. Zamknięcie zebrania
  8. Sporządzenie dokumentacji z zebrania

 

Z poważaniem

Zarząd