Zaproszenie na sympozjum

Zagadnienie odczynów popromiennych i powikłań w trakcie i po radioterapii to temat, który jest dla pacjentów poddawanych leczeniu onkologicznemu bardzo ważny z punktu widzenia jakości życia. Technicy elektroradiologii, elektroradiolodzy, podczas swojej pracy bardzo często spotykają się z pytaniami kierowanymi od chorych na temat diety, pielęgnacji napromienianej skóry oraz włosów. Odpowiedź na te pytania może być trudna.

Sympozjum zatytułowane Profilaktyka i zwalczanie powikłań po radioterapii odpowie na większość z tych pytań i pozwoli poczuć się pewniej w pracy z pacjentami.

Profilaktyka i zwalczanie powikłań po radioterapii

8.06.2019r., SOBOTA, Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

REJESTRACJA DO 19.05.2019r. poprzez wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres tntmr@tntmr.pl lub telefonicznie 692781529

OPŁATA REJESTRACYJNA:

– członkowie TNTMR – bezpłatnie

– osoby spoza TNTMR – 200zł (płatne na rachunek TNTMR ING Bank Śląski 70 1050 1070 1000 0090 8015 7309)

 

PROGRAM

9.30-9.55– rejestracja uczestników, kawa

9.55 – powitanie uczestników

10.00-10.40 – Wpływ radioterapii na skórę – profilaktyka i postępowanie lecznicze

dr n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.45-11.00 – prezentacja sponsora – firma Ziołolek

11.00-11.15 – przerwa

11.15-11.45 – Wielodyscyplinarne spojrzenie na odczyny popromienne

lek. med. Mateusz Spałek , specjalista onkolog radioterapeuta, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

11.45-13.15 – Przeciwdziałanie problemom ze strony układu pokarmowego w trakcie radioterapii. Rola żywienia w procesie leczenia onkologicznego

mgr Małgorzata Solecka, Centrum Edukacji Onkologicznej, Podkarpackie Centrum Onkologii

13.15-14.00 –rozdanie certyfikatów uczestnictwa, lunch