Czerwiec 2019

Przypominamy, że kontakt z Zarządem TNTMR możliwy jest za pośrednictwem adresu tntmr@tntmr.pl Skrzynka sprawdzana jest na bieżąco. Na wszystkie listy odpowiadamy bez zbędnej zwłoki.

Podczas Walnego Zebrania Członków TNTMR w dniu 8.06.2019 r., w Warszawie, podjęte zostały następujące uchwały: 1/19 w sprawie przeniesienia Walnego Zebrania Członków TNTMR oraz terminu wyborów do Zarządu na dzień […]

Drodzy Uczestnicy, przedstawiamy aktualny program spotkania w dniu 8.06.2019 r.: 9.30-9.55– rejestracja uczestników, kawa 9.55 – powitanie uczestników 10.00-10.40 – Wpływ radioterapii na skórę – profilaktyka i postępowanie lecznicze dr […]