8.06.2019 r. – PROGRAM

Drodzy Uczestnicy,

przedstawiamy aktualny program spotkania w dniu 8.06.2019 r.:

9.30-9.55– rejestracja uczestników, kawa

9.55 – powitanie uczestników

10.00-10.40 – Wpływ radioterapii na skórę – profilaktyka i postępowanie lecznicze

dr n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.40-10.55 – Ziołolek

10.55-11.05 – przerwa

11.05-11.35 – Wielodyscyplinarne spojrzenie na odczyny popromienne

lek. med. Mateusz Spałek , specjalista onkolog radioterapeuta, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

11.35-11.55 – ELEKTA

11.55-13.25 – Przeciwdziałanie problemom ze strony układu pokarmowego w trakcie radioterapii. Rola żywienia w procesie leczenia onkologicznego

mgr Małgorzata Solecka, Centrum Edukacji Onkologicznej, Podkarpackie Centrum OnkologiI

13.30-14.15 –rozdanie certyfikatów uczestnictwa, lunch

14.15-16.00 – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii

16.00-16.15 – przerwa

16.15-19.00 – Walne Zebranie Członków TNTMR

Do zobaczenia w sobotę.