Czerwiec 10, 2019

Podczas Walnego Zebrania Członków TNTMR w dniu 8.06.2019 r., w Warszawie, podjęte zostały następujące uchwały: 1/19 w sprawie przeniesienia Walnego Zebrania Członków TNTMR oraz terminu wyborów do Zarządu na dzień […]