Walne zebranie

Podczas Walnego Zebrania Członków TNTMR w dniu 8.06.2019 r., w Warszawie, podjęte zostały następujące uchwały:

  1. 1/19 w sprawie przeniesienia Walnego Zebrania Członków TNTMR oraz terminu wyborów do Zarządu na dzień 17.10.2019r. w Białymstoku.
  2. 2/19 w sprawie uzupełnienia dokumentacji administracyjno-finansowej przez Zarząd do 17.10.2019 r.
  3. 3/19 w sprawie wysokości składki członkowskiej za rok 2019 oraz 2020

Uchwalono, że składka członkowska za rok 2019 wynosi 50zł i jest płatna do 31.10.2019 r. Składka za 2020 rok będzie wynosić 50zł i będzie płatna do 31 marca 2020r.