O projekcie SAFEEUROPE programu Erasmus

Program Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego idea opiera się nie tylko na wymianie młodzieży, ale składa się z kilku punktów. Są to:

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
 • program Jean Monnet
 • Sport

Powyższe elementy dają duże możliwości realizacji różnych celów, czego przykładem jest zakwalifikowanie i zaangażowanie TNTMR w działania projektu na rzecz kształcenia i rozwoju w zawodzie technik elektroradiolog, a w konsekwencji do ułatwienia mobilności zawodowej, która może otwierać nowe możliwości rozwoju w dalszej perspektywie. Akcja, w której bierze udział stowarzyszenie to Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Beneficjenci programu Erasmus+ tworzą partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierają sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budują potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki Erasmusowi+ europejskie instytucje i organizacje częściej korzystają z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijają swój potencjał, co umożliwia im działanie na szczeblu międzynarodowym.

Organizacje, które tworzą takie partnerstwo w tym przypadku to:

 • Uniwersytet Ulster – koordynacja
 • Stowarzyszenie Techników Radioterapii (ART)– Portugalia
 • Europejska Federacja Stowarzyszeń Techników Elektroradiologii (EFRS) – Utrecht
 • Instytut Onkologii – Portugalia
 • Uniwersytet Maltański
 • Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii – Malta
 • TNTMR

Projekt trwa trzy lata, od listopada 2018 do października 2021 roku.

Osoby, które zostały zaangażowane w uruchomienie projektu w Polsce i zarządzanie nim to: Michał Walczak, Klaudia Lewcio-Szczęsna i Krzysztof Szczepanik. Ich zadaniami, jak dotąd, był udział w spotkaniu projektowym oraz comiesięcznych telekonferencjach, uzupełnianie brakujących formalności, analiza dokumentacji oraz rozesłanie ankiet do uczelni wyższych oraz szkół medycznych dotyczących edukacji w zawodach technik elektroradiolog i elektroradiolog. Wraz z pojawiającymi się zadaniami będą włączani kolejni członkowie TNTMR, którzy wyrażą chęć współpracy. Będą to zadania naukowe, administracyjne oraz organizacyjne.

Głównym celem projektu jest określenie potrzeb rynku, identyfikacja luk edukacyjnych oraz wprowadzenie działań mających za zadanie uzupełnienie tych luk z uwzględnieniem specyficznych obszarów, takich jak umiejętności cyfrowe, ekonomia cyrkulacyjna, funkcje zaawansowane podejmowane przez techników. Jest to projekt badawczy, opierający się na analizie kwestionariuszy, wywiadów z pacjentami, analizie literatury, czego rezultatem ma być wytworzenie dzieła:  publikacji, zaleceń edukacyjnych, przeprowadzenie prezentacji oraz zorganizowanie konferencji międzynarodowej.

Korzyści dla TNTMR:

 • Jest to projekt badawczy aktywizujący Towarzystwo jako instytucję oraz jego członków
 • Konferencja międzynarodowa w Polsce w 2021 r.
 • Korzystanie z doświadczeń innych podmiotów
 • Poprawa jakości edukacji i szkoleń
 • Rozwój potencjału TNTMR dzięki działaniu na szczeblu międzynarodowym
 • Nowe możliwości w kontekście celów dalekosiężnych (np.webinaria)
 • Integracja środowiska