Sierpień 23, 2019

Informujemy, że osoby będące członkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii i jednocześnie Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii, proszone są o indywidualną wpłatę składki członkowskiej na rzecz TNTMR. Do 2018 […]