Zasady płatności składki członkowskiej

Informujemy, że osoby będące członkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii i jednocześnie Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii, proszone są o indywidualną wpłatę składki członkowskiej na rzecz TNTMR.

Do 2018 r. składka członka TNTMR, będącego jednocześnie członkiem OZZTMR opłacana była przez Związek Zawodowy, natomiast począwszy od składki za 2019 r. sytuacja ta ulega zmianie. Przypominamy, że składka członkowska wynosi 50 zł rocznie. Płatności należy dokonać do końca 2019 r. Osoby, które nie spełnią tego wymogu zostaną skreślone z listy członków TNTMR.

W razie pytań prosimy o kontakt: tntmr@tntmr.pl lub w Regionalno-Ośrodkowych Kołach OZZTMR.