Konferencja w Białymstoku

Informujemy, że opłata rejestracyjna na konferencję „Nowe trendy kompleksowego leczenia raka piersi”, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 r. w Białymstoku, dla członków TNTMR wynosi 250 zł.

Płatności należy dokonać na konto OZZTMR dostępne na stronie www.ozztmr.pl Opłata obejmuje wykłady, certyfikat udziału w konferencji oraz udział w Uroczystej Kolacji (Jeżeli udział został zadeklarowany we wniosku). Zakwaterowanie oraz opłata za nocleg i dojazd we własnym zakresie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt z organizatorami. Zgłoszenia na konferencję prosimy wypełniać drukowanymi literami (druki dostępne są na stronie ozztmr.pl w zakładce „Do pobrania”) i wysyłać na adres pocztowy: Zarząd Krajowy OZZTMR, ul. Wyzwolenia18, Bielsko-Biała lub na adres e-mail: ozztmr.zk@gmail.com (skan dokumentu) do dnia 13.09.2019. Opłatę wpisową proszę kierować na konto OZZTMR dostępne na stronie www.ozztmr.pl do 3.09.2019 r.
Kontakt do organizatorów: Monika Mazur nr tel. 500 834 485 lub Joanna Gruszczyk nr tel. 601 596 576