Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

W dniu 23 listopada 2019 r., o godzinie 14:00, w Warszawie, odbędzie się Walne Zebranie Członków TNTMR.  Miejsce Zebrania – Hotel Première Classe Varsovie / Warszawa ul. Towarowa 2

Proponowany plan posiedzenia:

I. Otwarcie zebrania

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

III.  Proponowany porządek obrad:

  1. Przypomnienie najważniejszych informacji z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków TNTMR z dnia 18.10.2019 roku.
  2. Odczytanie uchwał i protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków TNTMR z dnia 18.10.2019 roku.
  3. Omówienie bieżącej sytuacji TNTMR.
  4. Podjęcie decyzji przez Członków Towarzystwa o Dalszej działalności TNTMR.
  5. Wolne wnioski.
  6. Podjęcie uchwał.

Zapraszamy