2020

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zaplanowane na dzień 24.10.2020 roku w Węgierskiej Górce zostaje odwołane. Powodem odwołania Zebrania jest wprowadzenie przez Rząd nowych obostrzeń związanych z pandemią Sars-Cov-2 między […]

Ogłoszenie Podaję się do publicznej wiadomości, iż w związku z Uchwałą nr 3/NWZC/-/3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii  z dnia 23 listopada 2019 roku z Warszawy o rozwiązaniu stowarzyszenia, rozpoczęto […]