Ogłoszenie

Ogłoszenie

Podaję się do publicznej wiadomości, iż w związku z Uchwałą nr 3/NWZC/-/3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii  z dnia 23 listopada 2019 roku z Warszawy o rozwiązaniu stowarzyszenia, rozpoczęto proces Likwidacji stowarzyszenia: Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.Wyzwolenia 18; KRS  0000596189. Otwarcie likwidacji stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej sygnatura akt BB.VIII NS-REJ.KRS/364/20/835

Jako likwidatora stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wybrało dwuosobowy zespół (Uchwałą nr 4/NWZC/-/3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii z dnia 23 listopada 2019 roku z Warszawy ) w składzie : Joanna Gruszczyk, Monika Mazur

W związku z rozpoczętym procesem likwidacji wzywa się ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności powstałych w terminie do 18 października 2019 roku (termin wygaśnięcia kadencji Zarządu Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należny kierować na adres email: tntmr.likwidator@gmail.com