Październik 2020

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zaplanowane na dzień 24.10.2020 roku w Węgierskiej Górce zostaje odwołane. Powodem odwołania Zebrania jest wprowadzenie przez Rząd nowych obostrzeń związanych z pandemią Sars-Cov-2 między […]