2021

W dniu 03.03.2021 roku Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii zostało rozwiązane na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. W  29.03.2021 na podstawie przedłożonych przez likwidatorów dokumentów SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII […]

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku w Hotelu „Dom Marynarza”  Aleja Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia Planowany początek […]