Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Naukowego Techników Medycznych Radioterapii odbędzie się w dniu 3 marca 2021 roku w Hotelu „Dom Marynarza”  Aleja Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia

Planowany początek posiedzenia godzina 18:00

Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

Proponowany porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 2. Przedstawienie przez Likwidatorów Towarzystwa „Sprawozdania z likwidacji Towarzystwa”
 3. Przedstawienie przez Likwidatorów Towarzystwa „Sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji”
 4. Głosowanie nad uchwałą   o przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji
 5. Głosowanie nad uchwałą   o zakończeniu likwidacji TNTMR
 6. Głosowanie nad uchwałą   o wykreśleniu stowarzyszenia z właściwej ewidencji/rejestru.
 7. Wolne wnioski
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Sporządzenie dokumentacji z zebrania.

Zapraszamy

Uwaga: Ze względu na stan epidemii w Polsce w związku z pandemia Covid-19 oraz dynamiczna sytuacją związaną z nakładaniem i luzowaniem obostrzeń, w przypadku ponownego lockdawnu Walne Zgromadzenie może być odwołane.