DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

CZŁONKOSTWO W TNTMR

Deklaracja członkowska – kliknij

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – kliknij

Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy wypełnić formularz rejestracyjny i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłać je na adres: Krzysztof Szczepanik, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut, ul. Wybrzeże AK 15, 44-101 Gliwice lub skan formularzy na adres e-mail: chris730@poczta.onet.pl.
A następnie opłacić składkę poprzez przelew Bankowy (ING Bank Śląski ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice Nr Konta: 70 1050 1070 1000 0090 8015 7309) w terminie 3 tygodni od potwierdzenia przyjęcia w grono członków Towarzystwa.

Przypominamy wszystkim członkom TNTMR o statutowym obowiązku opłacenia składek.

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł na rok.