Przypominamy, że kontakt z Zarządem TNTMR możliwy jest za pośrednictwem adresu tntmr@tntmr.pl Skrzynka sprawdzana jest na bieżąco. Na wszystkie listy odpowiadamy bez zbędnej zwłoki.

Podczas Walnego Zebrania Członków TNTMR w dniu 8.06.2019 r., w Warszawie, podjęte zostały następujące uchwały: 1/19 w sprawie przeniesienia Walnego Zebrania Członków TNTMR oraz terminu wyborów do Zarządu na dzień […]

Drodzy Uczestnicy, przedstawiamy aktualny program spotkania w dniu 8.06.2019 r.: 9.30-9.55– rejestracja uczestników, kawa 9.55 – powitanie uczestników 10.00-10.40 – Wpływ radioterapii na skórę – profilaktyka i postępowanie lecznicze dr […]

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Zarządu zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur. Członkowie stowarzyszenia, którzy chcieliby realizować się w tej roli proszeni są o wysłanie kandydatury […]

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi opłaty rejestracyjnej na sympozjum, pragniemy wyjaśnić, że członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii, w stosunku do których tymczasowo został wstrzymany przez Zarząd […]

Zagadnienie odczynów popromiennych i powikłań w trakcie i po radioterapii to temat, który jest dla pacjentów poddawanych leczeniu onkologicznemu bardzo ważny z punktu widzenia jakości życia. Technicy elektroradiologii, elektroradiolodzy, podczas […]

W nawiązaniu do informacji podanej na stronie internetowej z 5.04.2019r. odnośnie organizacji Zebrania Walnego Członków TNTMR w dniu 8.06.2019r., podajemy dane uzupełniające dotyczące miejsca i porządku obrad. Walne Zebranie Członków […]