Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii  (TNTMR) jest organizacją, której celem jest działanie na rzecz rozwoju osób wykonujących zawód technika elektroradiologa lub elektroradiologa w radioterapii. Aktywności jej skupiają się wyłącznie na […]