Za nami pierwsze warsztaty organizowane przez TNTMR, których tematem były Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie unieruchomień stosowanych w radioterapii onkologicznej. Odbyły się one w dniach 9-11 grudnia 2016r. w Gdyni. Poruszane […]

Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii  (TNTMR) jest organizacją, której celem jest działanie na rzecz rozwoju osób wykonujących zawód technika elektroradiologa lub elektroradiologa w radioterapii. Aktywności jej skupiają się wyłącznie na […]