Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Michał Walczak
I Wiceprezes – Ewa Gierałt
II Wiceprezes – Maria Wandzel
Sekretarz – Julia Bularz
Skarbnik – Krzysztof Szczepanik