Walne Zebranie Członków TNTMR

Przypominamy, że w dniu 18 października 2019 r., o godzinie 16.00, w Białymstoku, odbędzie się Walne Zebranie Członków TNTMR. Miejsce Zebrania – hotel Ibis Styles, al. Józefa Piłsudskiego 25.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Zarządu na tntmr@tntmr.pl.

Porządek obrad:

I. Otwarcie zebrania

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

III. Ustalenie porządku obrad

 1. Wystąpienie Zarządu.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
 3. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.
 4. Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
 8. Sprawozdanie merytoryczne za 2018r.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 12. Propozycje zmian w statucie TNTMR.
 13. Omówienie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania TNTMR.
 14. Omówienie zasad opracowania Regulaminu Pracy Zarządu TNTMR.
 15. Wolne wnioski.
 16. Podjęcie uchwał.
 17. Powołanie Komisji Wyborczej.
 18. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu.
 19. Wybory do Zarządu.
 20. Sporządzenie dokumentacji z zebrania.

Zapraszamy