Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR – Joanna Gruszczyk
Z-ca Przewodniczącego KR – Piotr Mendak
Sekretarz KR – Jarosław Pilch