O TNTMR

Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii  (TNTMR) jest organizacją, której celem jest działanie na rzecz rozwoju osób wykonujących zawód technika elektroradiologa lub elektroradiologa w radioterapii. Aktywności jej skupiają się wyłącznie na kwestiach naukowych tego rozwoju poprzez angażowanie środowiska w realizację projektów badawczych, organizowanie warsztatów tematycznych, rozpowszechnianie zdobyczy naukowych oraz współpracę z podobnymi organizacjami w innych krajach.